Gospodarka gruntami

Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dla dotyczczasowych dzierżawców, wywieszony na okres 21 dni, od dnia 16 września 2020 r. do dnia 7 października 2020 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, osobom, którymprzysługuje pierszeństwo w nabyciu nieruchomości, wywieszony na czas od 14 września 2020 roku do 5 października 2020 roku.


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna więcej...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej więcej...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Lipna. więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. więcej ...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych więcej...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych więcej...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej więcej...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Lipna, więcej ...


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, który zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 27 marca 2020 roku do dnia 16 kwietnia 2020 r. więcej...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnośc Gminy Miasta Lipna, który zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 27 marca 2020 roku do dnia 16 kwietnia 2020 roku. więcej...


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gmin7y Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 4 marca 2020 do 25 marca 2020 r. więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnośc Gminy Miasta Lipna, który zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 10 lutego 2020 roku. więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnośc Gminy Miasta Lipna, który zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 10 lutego 2020 roku. więcej ...


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, który zostaje wywyieszony na okres 21 dni ttj. od dnia 23 pażdziernika 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 r.. więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przenaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Maista Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 9 wrzesnia 2019 r.. więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Maista Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 8 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r. więcej ...


Wykaz nieruchości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miatsa Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2019 r. do dnia 5 kwietnia 2019 r. więcej ...


wykaz nieruchomości  gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2019 r. do dnia 6 lutego 2019 r. więcej ...


Ogłoszenie z dnia 22 paźdzernika 2018 r. ws. przetargu ustniego nieograniczonego dla nieruchomości położnych przy ul. Granitowej, obręb nr 4 w mieście Lipno. więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży , wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 25 października 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. więcej...


Wykaz nieruchomości lokalowych i gruntowych przenaczony do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni, od 9 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni od dnia 22 marca 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r. więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. więcej ...


Informacja z przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu gospodarczego w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego. więcej ...


Informacja z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu przy ul. Polnej. więcej ...


Informacja z przeprowadzonego przetagu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu przy ul. Okrzei.  więcej ....


Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla nieruchomości lokalowej przy ul. Kilińskiego. więcej ...


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Okrzei i ul. Polnej . więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzedu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 18 sierpnia 2017 r. do dnia 8 września 2017 r.  więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w drodze bezprzetargowej. więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych i gruntyowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 poz. 2147 t. j.). więcej ...


Burmistrz Miasta Lipna  zaprasza  do składania ofert na wykonanie szacunków komunalnych lokali mieszkalnych dla potrzeb ich sprzedaży, a także wykonanie inwentaryzacji budynków i wykonanie szacunków gruntów komunalnych. wiecej ...

UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Dagmara KurtoEdycja2020-09-16 08:49:08
Dagmara KurtoEdycja2020-09-15 08:17:33
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-08-10 13:02:46
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-08-05 11:11:59
Dagmara KurtoEdycja2020-07-03 08:23:52
Dagmara KurtoEdycja2020-06-08 08:29:58
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-05-21 10:29:23
Dagmara KurtoEdycja2020-04-30 09:03:19
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-03-27 12:01:34
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-03-27 12:01:01
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-03-27 11:53:22
Dagmara KurtoEdycja2020-03-05 08:41:28
Dagmara KurtoEdycja2020-02-14 07:44:47
Dagmara KurtoEdycja2020-02-14 07:43:25
Dagmara KurtoEdycja2020-02-14 07:42:49
Dagmara KurtoEdycja2019-10-23 10:57:46
Dagmara KurtoEdycja2019-08-26 13:10:27
Dagmara KurtoEdycja2019-08-26 13:07:35
Dagmara KurtoEdycja2019-05-08 13:46:39
Dagmara KurtoEdycja2019-03-14 07:43:37
Dagmara KurtoEdycja2019-01-17 10:18:41
Dagmara KurtoEdycja2018-10-30 14:50:20
Dagmara KurtoEdycja2018-10-30 14:42:32
Pawel RomańskiEdycja2018-09-03 14:44:42
Pawel RomańskiEdycja2018-09-03 14:43:36
Dagmara KurtoEdycja2018-08-10 09:17:19
Dagmara KurtoEdycja2018-08-10 09:15:35
Dagmara KurtoEdycja2018-08-10 09:14:49
Dagmara KurtoEdycja2018-03-21 11:29:21
Dagmara KurtoEdycja2018-01-04 07:24:03
Dagmara KurtoEdycja2017-11-20 14:30:29
Dagmara KurtoEdycja2017-11-20 14:30:18
Dagmara KurtoEdycja2017-11-20 14:26:21
Dagmara KurtoEdycja2017-11-20 14:19:02
Dagmara KurtoEdycja2017-11-20 14:16:43
Dagmara KurtoEdycja2017-10-03 15:05:41
Dagmara KurtoEdycja2017-10-03 15:02:10
Dagmara KurtoEdycja2017-08-18 09:48:20
Paweł WróblewskiEdycja2017-05-16 09:45:14
Dagmara KurtoEdycja2017-03-01 14:35:44
Dagmara KurtoEdycja2017-03-01 14:34:36
Dagmara KurtoEdycja2017-01-19 13:32:03
Dagmara KurtoEdycja2017-01-19 13:31:06
Paweł WróblewskiEdycja2011-05-10 13:11:00
Paweł WróblewskiEdycja2011-05-10 12:56:40
Dagmara KurtoEdycja2008-11-06 12:51:30
Dagmara KurtoEdycja2008-11-06 12:50:43
Dagmara KurtoDodanie2007-12-19 08:35:17