Gospodarka Nieruchomościami

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych bądź najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna

więcej ........

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenia o przetargach ustnych na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchrzni 2,78 ha położonej przy ul. Wyszyńskiego z przeznaczeniem na tereny zielone i tereny utwardzone:

więcej ......

więcej .....

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego .........

więcej .....

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości .........

więcej .....

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najemlokalu użytkowego ......

więcej .....

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna podaje do publicznej wiadomości WYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie ograniczonego przetargu ustnego. Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od: 22.03.2018 do 13.04.2018 r.

więcej ......

_____________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna informuję, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2015 rok, poz. 1774 ze zm.) został sporządzony wykaz lokali użytkowych przeznaczonych pod wynajem i wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie i na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl z dniem 21 grudnia 2016 roku.

_____________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lipnie przy ul. Komunalnej i os. Reymonta. więcej...UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiEdycja2020-05-20 08:50:54
Artur RybickiEdycja2020-04-23 10:54:24
Artur RybickiEdycja2020-04-23 10:53:25
Artur RybickiEdycja2020-04-22 12:44:20
Artur RybickiEdycja2018-05-15 10:44:14
Artur RybickiEdycja2018-04-19 09:29:15
Artur RybickiEdycja2018-03-23 11:33:10
Pawel RomańskiEdycja2017-01-11 08:43:55
Pawel RomańskiEdycja2017-01-11 08:42:00
Pawel RomańskiEdycja2017-01-11 08:41:36
Pawel RomańskiEdycja2017-01-11 08:41:23
Pawel RomańskiEdycja2017-01-11 08:40:35
Pawel RomańskiEdycja2017-01-11 08:40:12
Artur RybickiEdycja2016-12-23 10:19:07
Paweł WróblewskiDodanie2016-12-23 10:12:27