Uchwały z 2006 roku

 

Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

podjęte w 2006 roku

 

Nr i data

podjęcia

 

                                          D o t y c z y                                                  

  Pobierz


 

III/18/06

z dnia

28.12.2006

W sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie

 

Pobierz uchwałę

 
 
   

 III/17/06

z dnia

28.12.2006

 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 rok  

 Pobierz uchwałę

 
 
   

 III/16/06

z dnia

28.12.2006

 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 rok  

 Pobierz uchwałę

 
 
   

 III/15/06

z dnia

28.12.2006

 W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.  

 Pobierz uchwałę

 
 
   

III/14/06

z dnia

28.12.2006

 

 W sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie  

 Pobierz uchwałę

 
 
   

 III/13/06

z dnia

28.12.2006

 W sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.  

 Pobierz uchwałę

 
 
   

 III/12/06

z dnia

28.12.2006

 W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 Pobierz uchwałę

 

 

   


 

III/11/06

z dnia

28.12.2006

W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Pobierz uchwałę

       


 

 III/10/06

z dnia

28.12.2006

 W sprawie w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok  

 Pobierz uchwałę

 
 
   

 III/9/06

z dnia

28.12.2006

W sprawie wydatków budżetu gminy Miasta Lipna, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  

Pobierz uchwałę 

       


 

III/8/06

z dnia

28.12.2006

W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok dla zakładu budżetowego.  

Pobierz uchwałę

       


 

III/7/06

 z dnia

28.12.2006

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok  

Pobierz uchwałę

       


 

II/6/06

z dnia

06.12.2006 

W sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Lipnbie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej  

Pobierz uchwałę

       


 

II/5/06

z dnia

06.12.2006

W sprawie wyboru Przewodniczączego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.  

Pobierz uchwałę

       


 

II/4/06

 z dnia

06.12.2006

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady  

Pobierz uchwałę

       


 

I/3/06

z dnia

02.12.2006

W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.  

Pobierz uchwałę

       


 

I/2/06

z dnia

02.12.2006

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady  

Pobierz uchwałę

       


 

I/1/06

 z dnia

02.12.2006

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  

Pobierz uchwałę

       


 


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja2009-01-15 12:36:33
Przemysław RogeńskiEdycja2009-01-15 10:41:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 09:38:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-18 14:44:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-18 14:43:04
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:13:25
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:12:52
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-09 08:07:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-24 12:32:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-24 12:31:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-24 12:28:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-24 11:40:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-24 11:10:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-24 11:10:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-24 10:51:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-24 10:45:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-24 10:40:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-24 10:36:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 12:28:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 12:19:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 12:04:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:59:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:54:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:51:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:50:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:45:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:42:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:40:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:36:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:25:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:19:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:13:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:12:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:06:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:04:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:03:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 11:01:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 10:54:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 10:45:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 10:44:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 10:40:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 10:35:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-23 10:25:32
Michał ArdanowskiDodanie2007-08-23 09:14:17