Złożone petycje - 2019 rok

Złożone petycje - 2019 rok

Petycja Nr 1.

Data złożenia petycji: 2019-03-25

Petycja w sprawie: przesłanie do lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Miasta Lipna - linku do informacji w portalu Mikroporady dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw.

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Osoba Prawna:Dr Bogusław J.Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja KRS: 0000318482
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Krodzisk Mazowiecki
Współwnioskodawca: Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1

 

Treść petycji (pdf)

Odpowiedz na w/w petycję (pdf)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petycja Nr 2.

Data złożenia petycji: 2019-05-22

Petycja w sprawie: zebranie ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa) oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze.

Dane wnoszącego petycję:

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459

Treść petycji (pdf)

Odpowiedź na w/w petycję (pdf)


Petycja nr 3

Data złożenia petycji: 28.05.2019 r.

Petycja w sprawie: wyszczególnienia parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy.

Dane wnoszącego petycję:

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459

Treść petycji (pdf)

Odpowiedz na w/w petycję (pdf)


Petycja nr 4

Data złożenia petycji: 09.07.2019 r.

Petycja w sprawie: publikacji na stronach podmiotowych BIP niektórych numerów telefonów komórkowych funkcjonujących w Urzędzie.

Dane wnoszącego petycję:

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459

Treść petycji (pdf)

Odpowiedź na w/w petycję (docx)

Odpowiedź na w/w petycję (xades)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Petycja Nr 5.

Data złożenia petycji: 2019-08-29

Petycja w sprawie: w jaki sposób miasto Lipno edukuje mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, jak bezpieczniej korzystać z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.

Dane wnoszącego petycję:

Aleksandra Poczęsna
ul. Szumna 08
04-514 Warszawa

Treść petycji (pdf)

Odpowiedź na w/w petycję (pdf)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Petycja/Wniosek Nr 6.

Data złożenia petycji: 2019-09-18

Petycja/Wniosek w sprawie: udzielenia informacji publicznej w przedmiocie zdarzeń poniżej opisanych jakie miały miejsce na terenie miejscowo właściwym dla Gminy w 2018r.

1) liczba zgonów zarejestrowanych na terenie miejscowo właściwym dla gminy w 2018r. - spowodowanych poprzez jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

2) liczba utonięć zarejestrowanych na terenie miejscowo właściwym dla gminy w 2018r. - w stosunku do których stwierdzono, że Denat był pod wpływem alkoholu lub narkotyków

3) szacunkowo liczba rodzin na terenie miejscowo właściwym dla gminy w 2018r. - w stosunku do których pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej - stosują określenie rodziny patologicznej (niniejsze szacowanie może być dokonane w oparciu o całkowicie subiektywne kryteria)

4) liczba zgonów zarejestrowanych na terenie miejscowo właściwym dla gminy w 2018r. spowodowanych przedawkowaniem alkoholu lub środków odurzających.

Dane wnoszącego petycję:

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459

Treść petycji  więcej 
Odpowiedź na w/w petycję/wniosek  więcej
Odpowiedź na w/w petycję/wniosek  więcej
 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Mariusz WoźniakEdycja2019-10-08 10:54:42
Mariusz WoźniakEdycja2019-09-10 09:45:48
Mariusz WoźniakEdycja2019-09-10 09:41:07
Paweł WróblewskiEdycja2019-07-11 14:18:01
Paweł WróblewskiEdycja2019-07-11 14:14:26
Dagmara KurtoEdycja2019-06-04 15:27:27
Dagmara KurtoEdycja2019-06-04 15:26:50
Dagmara KurtoEdycja2019-06-04 15:25:41
Dagmara KurtoEdycja2019-06-04 15:24:45
Paweł WróblewskiEdycja2019-05-30 10:52:24
Paweł WróblewskiEdycja2019-05-30 10:41:50
Mariusz WoźniakEdycja2019-04-17 10:42:34
Mariusz WoźniakEdycja2019-03-29 10:08:45
Mariusz WoźniakEdycja2019-03-29 09:48:42
Mariusz WoźniakEdycja2019-03-29 09:46:30
Pawel RomańskiDodanie2019-03-29 08:57:14