Projekty uchwał na sesję RM w 2010 roku kadencja 2010 - 2014

 

Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 grudnia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

    * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...          * załącznik Nr 3 - więcej ...

    * załącznik Nr 4 - więcej ...           * załącznik Nr 5 - więcej ...         * załącznik Nr 6 - więcej ...

    * załącznik Nr 7 - więcej ...           * załącznik Nr 8 - więcej ...         * załącznik Nr 9 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

    * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2  - więcej ...         * załącznik Nr 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok - więcej ...

    * Program - więcej ...           * załącznik Nr 1 do Programu - więcej ...   

   * załącznik Nr 2 do Programu - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach współnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza 23 - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 23 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetagowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2011 - więcej ... 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

       * uzasadnienie - więcej ...               * załącznik nr 1 - więcej ...            * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

       * załącznik Nr 3 - więcej ...

14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010 roku w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości - więcej ...


                                          Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 6 grudnia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wybory Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej - więcej ...

 


                                            Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 1 grudnia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie - wiecej ...

2. Projekt uchwały w sparwei wybory Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie - więcej ...

 

 

 

 
UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-02 08:38:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-28 14:59:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-28 14:40:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-28 14:37:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-28 14:36:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-28 14:35:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 12:09:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 12:08:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 12:03:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:58:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:55:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:52:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:48:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:46:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:44:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:41:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:37:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:34:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:24:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:22:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:10:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:08:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:07:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:04:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:03:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 11:00:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:52:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:50:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:48:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:46:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:45:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:42:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:40:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:37:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:35:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:33:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:30:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:29:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:26:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:25:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:23:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:22:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-27 10:18:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-01 14:44:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-01 14:42:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-01 14:40:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-30 13:05:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-30 13:01:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-30 12:50:46
Paweł WróblewskiDodanie2010-11-30 12:44:07