Zastępca Burmistrza

   

Dariusz Chmielewski
Zastępca Burmistrza Miasta Lipna

Na stanowisko został powołany 4 października 2012 roku

Kontakt:
54 288 42 11             email: z-caburmistrza@umlipno.pl 

      
   
1. Stosunek pracy z Zastępcą Burmistrza nawiązuje się z chwilą powołania go przez Burmistrza
2. Zastępca Burmistrza koordynuje i nadzoruje działania z zakresu zadań Wydziału  Gospodarki  Komunalnej, Administracji Cmentarza Komunalnego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz  zakładu budżetowego Miasta Lipna tj. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipna.
3. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:
1) zastępowanie burmistrza w czasie jego nieobecności z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla burmistrza z wyłączeniem kompetencji §32 wymienionych w punkcie 1 i 7
2) podejmowanie działań w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy w dziedzinach, o których mowa w ust. 2.
3) nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym:
a) akceptowanie materiałów kierowanych na sesje rady i posiedzenia komisji,
b) dokonywanie okresowych ocen działalności nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
c) monitorowanie realizacji uchwał rady oraz wniosków komisji,
4) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w tym związanych z  pozyskiwaniem środków do budżetu gminy,
5) uczestniczenie w posiedzeniach rady i jej komisji,
6) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu burmistrza,
7) udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy dotyczących powierzonego zakresu działania.
8) uczestniczenie w dokonywaniu oceny pracy podległych pracowników,
9) wykonywanie innych poleceń Burmistrza.


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja2013-01-30 12:20:50
Paweł WróblewskiEdycja2011-07-12 11:31:36
Przemysław RogeńskiEdycja2011-02-22 11:00:54
Przemysław RogeńskiEdycja2011-01-26 13:03:18
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-01 14:19:18
Przemysław RogeńskiEdycja2008-08-19 13:42:06
Przemysław RogeńskiEdycja2007-12-12 12:47:54
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 11:27:21
Przemysław RogeńskiEdycja2007-09-04 08:45:03
Przemysław RogeńskiEdycja2007-09-04 08:39:52
Przemysław RogeńskiEdycja2007-09-04 08:39:01
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-13 08:53:15
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-13 08:52:54
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-10 09:53:22
AdministratorDodanie2007-08-09 20:53:46