Złożone petycje - 2018 rok

Złożone petycje - 2018 rok

Petycja Nr 1.

Data złożenia petycji: 14.03.2018r.

Petycja w sprawie: Petycja w sprawie podpisania przez Lipno Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (CEMR).

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Osoba Prawna:

Partia Razem Okręg Toruński
ul. Rabiańska 17/21
87-100 Toruń

Treść petycji (pdf)

Odpowiedz na w/w petycję (pdf)
11.04.2018r.

___________________________________________________________________________________________

Petycja Nr 2

Data złożeżenia petycji: 19.04.2018 r.

Petycja w sprawie: projektu założeń zaopatrzenia w ciepło

Dane wnoszącego petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o. Warszawa, ul. Poligonowa 1

Treść petycji

Odpowiedź na Petycję

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Petycja Nr 3

Data złożenia petycji: 14.07.2018 r.

Petycja w sprawie: oszczędnści przy inwestycjach drogowych

Dane wnoszącego petycję: Semico Sp. z o.o., ul. Franciszkańska 17/25, 97-733 Warszawa

Treść petycji

Odpowiedź na Petycję

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Petycja Nr 4

Data złożenia prtycji: 10.08.2018 r.

Petycja w sprawie: wycinki drzew na Osiedlu Reymonta

Dane wnoszącego petycję: właściciele garaży szeregowych na Osiedlu Reymonta

Treść petycji

Odpowiedż na petycję

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Petycja Nr 5

Data złożenia petycji: 11.09.2018 r.

Petycja w sprawie : Wdrożenia Systemów Zarządzania i Monitorowania Energią

Dane wnoszącego petycję: Szulc - Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Treść petycji

załacznik nr 1 do petycji

załącznik nr 2 do petycji

załącznik nr 3 do petycji

Odpowiedź na petycjęUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiEdycja2018-09-21 14:09:41
Artur RybickiEdycja2018-09-03 10:08:42
Artur RybickiEdycja2018-09-03 10:04:29
Artur RybickiEdycja2018-08-21 10:09:34
Pawel RomańskiEdycja2018-07-30 14:37:54
Pawel RomańskiEdycja2018-04-11 13:42:49
Pawel RomańskiEdycja2018-04-11 13:40:44
Pawel RomańskiEdycja2018-04-09 10:08:38
Pawel RomańskiEdycja2018-03-16 09:09:10
Pawel RomańskiDodanie2018-03-16 09:04:17